วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

The Zone System

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

1 ความคิดเห็น:

  1. ตามตำราบอกว่า โซน5 ได้แก่สีแดงของดอกไม้ สีฟ้าของท้องฟ้าเข้ม สีเขียวของใบไม้ สีน้ำตาลของเปลือกไม้

    ตอบลบ