วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

ระยะนี้สุขภาพไม่ค่อยดีนัก

มีเลือดออกในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กตอนต้นนี่แหละ ทำให้่อ่อนเพลีย ความดันโลหิตลดลงกว่าปกติ แต่ก็ค่อยยังชั่วแล้ว หลังจากกินยาลดกรดเคลือบกระเพาะ เลือดหยุดไหลแล้ว ไม่ถ่ายเป็นสีดำอีก แต่ยังวิงเวียนและอ่อนเพลียงบ้างเล็กน้อย

ช่วงที่ไม่สบายก็ยังคงทำงานได้อยู่ ตอนนี้ก็ออกแบบปกหนังสือรวมเรื่องสั้นชุดที่สองของภพ เบญญาภา เกือบเสร็จแล้ว ถูกใจพอสมควร รอแก้เนื้อในและเพิ่มเติมปกนิดหน่อยก็คงสามารถส่งพิมพ์ได้