วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555

ศิราภรณ์บุ๊คส์ว่าจะไปจดทะเบียนพาณิชย์ "ศิราภรณ์บุ๊คส์" ตั้งนานแล้ว
แต่เพิ่งมีเวลาในวันนี้ จึงไปที่ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางบอน
การจดทะเบียนไม่ยุ่งยากอะไรเลย ใช้เวลาไม่นานนักก็เสร็จเรียบร้อย
และได้หลักฐานเป็นกระดาษหนึ่งแผ่น ดังภาพที่เห็น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น