วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เทศกาลหนังสือครอบครัวนักอ่าน 11-15 กค 55 ณ ศูนย์ฯสิริกิติ์ 10.00-20.00 น.

วันที่ 11 กรกฎาคม นี้ ผมตั้งใจจะไปเดินเล่นในงานเทศกาลหนังสือครอบครัวนักอ่าน 11-15 กค 55 ณ ศูนย์ฯสิริกิติ์ 10.00-20.00 น. เพื่อหาซื้อหนังสือถูกใจซะหน่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับบู้ธต่าง ๆ มีดังนี้


รายชื่อผู้ร่วมออกบูธและเลขบูธ


ลำดับ บริษัท เลขบูธที่ Zone
1 1168 N14 Plaza
2 A - Star Learning Systems Pte Ltd. (Singapore) F04 C1
3 CHIA FU PUBLISHING BOOKS LTD. N10 Plaza
4 Doctor Puzzle Enterprise Co., Ltd. (Taiwan) B09 C1
5 Kiddee Kiddung Co., Ltd. (Bangkok(uk)) D03 C1
6 MAIDA LOLITA PRESS, INC. N11 Plaza
7 Scholastic (Bangkok(usa)) C09 C1
8 กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง  L24 C2
9 ก้าวกระโดด (อักขระบันเทิง) L04 C2
10 เกรทฟูล เอ็นเตอร์ไพร์ส A09 C1
11 แก้วกานต์ K22 C2
12 โกมลคีมทอง K08 C2
13 โกรเลีย อินเตอร์แนชชั่นแนล B04 C1
14 ครีเอชั่น ฟอร์ คิดส์ A06 C1
15 คุ้มตัวหนอน K15 C2
16 เคล็ดไทย B10 C1
17 แคป แอดวานซ์ I05 C2
18 โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน I06 C2
19 จีเอ็ม มัลติมีเดีย J14 C2
20 แจ่มใส พับลิชชิ่ง N02 Plaza
21 ชมรมคณิตศาสตร์ C01 C1
22 ชาญชัย บุ๊คสโตร์ I19 C2
23 ซี.ซี.นอลลิดจ์ลิงคส์ K14 C2
24 ซีพี ออลล์ J28 C2
25 ซีเอ็ดยูเคชั่น I31 C2
26 เซนชู พับลิชชิ่ง O01 Plaza
27 ไซเบอร์ดิก เทคโนโลยี J08 C2
28 ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป I04 C2
29 ณัฐกานต์ I27 C2
30 ดวงกมลสมัย M18 C2
31 ดับบลิว เค อินเตอร์เทรด (ดับบลิวเค แป้งปั้น) B07 C1
32 ดิ๊กอิทอัพ I17 C2
33 ดี.เค.บุ๊คดิสทริบิวเตอร์ L20 C2
34 ดีไอดี อินเตอร์เนชั่นแนล F07 C1
35 เดอะ บุ๊คส์ เลิฟเวอร์ (ดอกหญ้า 2000) L01 C2
36 เดอะบุคส์ K10 C2
37 ไดเร็ค มีเดีย กรุ๊ป(ประเทศไทย) I11 C2
38 ต้นฉบับ J11 C2
39 ตลาดนัดหนังสือดวงกมล J29 C2
40 ตะวันส่อง L15 C2
41 ไตรภูมิ L17 C2
42 ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย C03 C1
43 ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย L02 C2
44 ที เค โอ คอมิกส์ I03 C2
45 ที.ที. เนอเชอรัล ทอยส์ B02 C1
46 ทีชชิ่งทอยส์ B01 C1
47 ทีวีบูรพา N07 Plaza
48 ไทยควอลิตี้บุ๊คส์(2006) C08 C1
49 ไทยเดย์ ดอท คอม (สนพ.บ้านพระอาทิตย์) J01 C2
50 ไทยวัฒนาพานิช I02 C2
51 ธนะกุลเอ็นเตอร์ไพร์ส C05 C1
52 ธรรมสภา บันลือธรรม K13 C2
53 นกฮูก พับลิชชิ่ง J07 C2
54 นานมีบุ๊คส์ K21 C2
55 นิพนธ์ J23 C2
56 นิว เอเชีย ซี C02 C1
57 นีโอ เอ็ดดูเทนเมนท์ E01 C1
58 เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป A10 C1
59 เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป K11 C2
60 โนรา K09 C2
61 บงกช พับลิชชิ่ง A01 C1
62 บงกช พับลิชชิ่ง O02 Plaza
63 บรรลือสาส์น J02 C2
64 บัณฑิตแนะแนว J03 C2
65 บ้านฉลาดรู้ J16 C2
66 บายเนเจอร์ พับลิชชิ่ง N05 Plaza
67 บิสซี่เดย์ G03 C1
68 บีทูเอส L09 C2
69 บีเวล พับลิชชิ่ง E02 C1
70 บุ๊ค ไทม์ L13 C2
71 บุ๊ค ไทม์ N06 Plaza
72 บุ๊คเซ็นเตอร์ L12 C2
73 บุ๊คพอยท์ F08 C1
74 บุ๊คพอยท์ M04 C2
75 บุ๊คพอยท์ N04 Plaza
76 เบ็นพับลิชชิง E08 C1
77 แบร์ พับลิชชิ่ง N03 Plaza
78 ประพันธ์สาส์น A08 C1
79 ปัญญาชน ดิสทริบิวเตอร์ J31 C2
80 ปาเจรา J18 C2
81 แปลน ฟอร์ คิดส์ F02 C1
82 แปลนปริทัศน์ K12 C2
83 แปลนสารา D08 C1
84 โปรวิชั่น J24 C2
85 ผักแว่น A02 C1
86 พ.ศ. พัฒนา I21 C2
87 พราว K19 C2
88 พรีมา พับบลิชชิง B08 C1
89 พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) K16 C2
90 พัฒนาวิชาการ (2535) E06 C1
91 พาส เอ็ดดูเคชั่น E10 C1
92 พี เอ็ม พับลิชชิ่ง K28 C2
93 พูนิก้า N13 Plaza
94 เพชรกะรัต J30 C2
95 เพชรประกาย A07 C1
96 เพ็ญวัฒนา จัดจำหน่าย D06 C1
97 เพ็นแอนด์อิงค์ (สำนักพิมพ์ไฟน์บุ๊ค) L06 C2
98 เพรลูด มิวสิก A05 C1
99 เพอร์เฟค วิชั่น มัลติมีเดีย F03 C1
100 เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) D04 C1
101 เพิร์ล พับลิชชิ่ง M16 C2
102 โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย I25 C2
103 โพสท์ อิลิเม็นท์ J04 C2
104 ไพลินบุ๊คเน็ต J06 C2
105 ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง L14 C2
106 ฟาร์อีสต์ พับลิเกชั่น L11 C2
107 ฟิสิกส์ เซ็นเตอร์ D05 C1
108 แฟมิลี่วีคเอนด์ จำกัด A03 C1
109 ภาดา เอ็ดดูเคชั่น K06 C2
110 ภูมิบัณฑิต K02 C2
111 มติชน L03 C2
112 มัลติ เอดูเคชั่น J13 C2
113 มายเทมโป B05 C1
114 มูลนิธิเด็ก G01 C1
115 แม็ค K17 C2
116 แมนดาริน เอดูเคชั่น กรุ๊ป L22 C2
117 แม่บ้าน I23 C2
118 ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น J09 C2
119 ไม้ยมก ไม้ยมก ยกกำลังฝัน J33 C2
120 ยิปซี กรุ๊ป K04 C2
121 ยูเนียนเซ้นซ์ เทคโนโลยี L16 C2
122 รจนา J19 C2
123 รักพิมพ์ พับลิชชิ่ง O05 Plaza
124 รักลูก กรุ๊ป A04 C1
125 รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย) M02 C2
126 รีไวว่า K24 C2
127 รุ่งวัฒนา-ส่งเสริมการอ่าน (ศูนย์ส่งเสริมการอ่าน) J26 C2
128 ลีลาบุ๊ค K20 C2
129 ลีลาภาษา L18 C2
130 เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ I09 C2
131 โลกอส มาร์เกตติ้ง B03 C1
132 วัฎฎะ คลาสสิฟายด์ส L07 C2
133 วัฒนาพานิช F05 C1
134 วาดศิลป์ I07 C2
135 วาย เอ็ม ครีเอทีฟ (ใยไหม) L05 C2
136 วิญญูชน J25 C2
137 วิบูลย์กิจ การพิมพ์ O06 Plaza
138 วิสต้า บิสซิเนส F01 C1
139 วีเลิร์น J20 C2
140 เวิร์คพอยท์ พับลิชชิ่ง B06 C1
141 เวิร์คพอยท์ พับลิชชิ่ง N09 Plaza
142 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์กรมหาชน) K01 C2
143 สกอลลาร์ วิดีโอ G05 C1
144 สกายบุ๊กส์ O09 Plaza
145 สตาร์พิคส์ K05 C2
146 สถาพรบุ๊คส์ C07 C1
147 สถาพรบุ๊คส์ N01 Plaza
148 สนุกอ่าน N12 Plaza
149 สมาคมพระคริสตธรรมไทย I08 C2
150 สมาร์ท เบรน มาร์เก็ตติ้ง I13 C2
151 สมาร์ทเฮด M10 C2
152 สยามบรรณาคม/ท่าช้าง J15 C2
153 สยามแมป เซ็นเตอร์ M14 C2
154 สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย K18 C2
155 สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย O07 Plaza
156 สามสิบจตุจักร K26 C2
157 สายใจ K07 C2
158 สำนักพิมพ์ครอบครัวและสำนักพิมพ์ธรรมดา I29 C2
159 สำนักพิมพ์นิพนธ์ L10 C2
160 สีม่วงอ่อนและคัมออน N08 Plaza
161 สุวีริยาสาส์น (ชมรมเด็ก) D02 C1
162 แสงเจริญ M06 C2
163 แสงดาว J21 C2
164 แสงแดด J10 C2
165 หนังสือสายน้ำ F06 C1
166 หมอชาวบ้าน J12 C2
167 ห้องเรียน E03 C1
168 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สถิตคุณ I01 C2
169 อทิตตา พับลิเคชั่น J05 C2
170 อนิเมท กรุ๊ป M12 C2
171 อนิแม็ก O08 Plaza
172 อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิง (อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์) I10 C2
173 อักษรเงินดี K03 C2
174 อักษรา ฟอร์ คิดส์ D01 C1
175 อัล-อีหม่าน J22 C2
176 อารีน่า แกลลอรี่ C04 C1
177 อินเตอร์แร็คทีฟบิซิเนส (เดกซ์เพรส พับลิชชิ่ง) O04 Plaza
178 อี.คิว.พลัส กรุ๊ป O03 Plaza
179 เอ็กซเปอร์เน็ท J27 C2
180 เอเชีย บุ๊คส์ L08 C2
181 เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค I15 C2
182 แอ็คชั่น เฟรม (บุ๊ค โฟร์ ยู) C06 C1
183 แอนนิม พิคเจอร์ (อัจฉริยะสู่ลูกน้อย) E04 C1
184 โอเชี่ยน มีเดีย J17 C2
185 โอม อนิเมชั่น I12 C2
186 ไอดีซี พรีเมียร์ M08 C2


นิทรรศการและกิจกรรม งานเทศกาลครอบครัวนักอ่าน
โซนซี1
1.  นิทรรศการ/กิจกรรม 108 หนังสือดี โครงการเฉลิมพระเกียรติ       จาก สสส.
- มุมหนังสือ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  108  หนังสือดี เปิดหน้าต่างแห่งโอกาสในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
- ระดมหนังสือนิทานช่วยเหลือชุมชนน้ำท่วม ระบัดใบ จ.ระนอง และพื้นที่ประสบภัยอื่นๆ (ตั้งกล่องรับบริจาคหนังสือนิทาน )
- การ์ตูนไทยสร้างสุข  (เก็บภาพวาดการ์ตูนล้อ เพื่อแลกกับหนังสือนิทาน/การ์ตูน 1-3 เล่ม)
- Reading TV  : เปิดเวทีให้หนูน้อยนักอ่าน (เชิญชวนน้องหนูเยาวชน ร่วมอ่านนิทานออกอากาศ)
- กิจกรรมปฏิบัติการ  “กิจกรรมขอบคุณน้ำใจ ที่มอบให้ระบัดใบ” (วันสุดท้าย)
พบกับกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ขอบคุณน้ำใจ ที่มอบให้กลุ่มระบัดใบ
- กิจกรรมปลายสายรุ้ง
- กิจกรรมผีเสื้อโบยบิน
- ฯลฯ
2.  นิทรรศการ “โครงการหนังสือ Pop – Up เพียงพ่อก็พอเพียง The Soul Of Siam”   จาก มูลนิธิศิริวัฒนา            
จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ
- คู่บุญ-คู่พระราชหฤทัย
- โครงการฝนหลวง
- โครงการอันเนื่องมาจกาพระราชดำริ
- พระชนมวารอันแสนสุข

3.  นิทรรศการ นิทานในสวนกระดาษ            จาก เอสซีจี เปเปอร์   
         
เอสซีจี เปเปอร์ ร่วมกับมูลนิธิซิเมนต์ไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้กรุงเทพฯ
เป็นมหานครแห่งการอ่านและการเรียนรู้ World Book Capital   
จัดนิทรรศการใน “นิทานในสวนกระดาษ” ซึ่งได้คัดสรรหนังสือดีๆที่พิมพ์บนกระดาษถนอมสายตา
กรีนรี้ด มาไว้ให้ทุกท่านได้อ่านกัน
4.  กิจกรรม อ่านแต่เล็ก เด็กฉลาดสมรรถนะดี จาก มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก    
จัดเป็นพื้นที่กิจกรรมเพื่อการสร้างสมรรถนะตามวัยของเด็กปฐมวัย ดังนี้
1) นำเสนอชุดหนังสือดีสำหรับเด็ก 6 เดือน – 6 ปี โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart ปี 2555 เพื่อให้พ่อแม่และเด็กๆได้มานั่งอ่านหนังสือด้วยกัน
2) กิจกรรมของเล่นจากการอ่าน เพื่อการสร้างสมรรถนะ
ให้เด็ก ๆ ได้สนุกกับกิจกรรมต่างได้แก่ 
- พับกระดาษรูปสัตว์
- ลากเส้น เล่นสี            
- หุ่นนิทานนิ้วมือ
- ปั้นตัวละครจากหนังสือ 
- เพ้นท์กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน
- ฟังนิทานสานคุณธรรมสรรค์จินตนาการ
โดยมีอาสาสมัครมาเล่านิทานอ่านหนังสือให้เด็กฟัง
วันละ 2 รอบ  เวลา 11.00 -11.30 น. และ 14.00 – 14.30 น.     
5.  นิทรรศการ “ความรู้เรื่องสมอง” และกิจกรรม “พ่อแม่ยุคใหม่ใส่ใจสมองลูก”        
จาก อุทยานการเรียนรู้ ทีเคพาร์ค     
1.      จัดโซนนิทรรศการแสดง Banner เรื่องแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง,วาง Brochure ประชาสัมพันธ์ OKMD , Brochure ความรู้พื้นฐาน BBL และจัดตัวอย่างหนังสือที่ สบร. ผลิต ประมาณ 20  รายการ
2.      จัดโซนนิทรรศการแสดงตัวอย่างหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการ เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย โดยมีรายการหนังสือและสื่อการเรียนรู้  ประมาณ 40 - 50 รายการ
3.      จัดโซนนิทรรศการ “พ่อแม่ยุคใหม่ ใส่ใจสมองลูก” และกิจกรรมให้ความรู้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กแรกเกิด
- ปฐมวัย-พัฒนาการของเด็กวัย 0 – 6 ปี
- การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กวัย 3 – 6 ปี
6.  กิจกรรมจาก HP Smart Magazine                     จาก HP Smart Magazine              
7.  นิทรรศการ/กิจกรรม ขุมทรัพย์เงินออม                จาก ตลาดหลักทรัพย์          
8.  กิจกรรม นิทานเพื่อนรัก                                   จาก แปลนฟอร์คิดส์  


โซนเอเทรียม    
1.  กิจกรรม มาสค์ไรเดอร์ แอ็คชั่น โซน (Masked Rider Action Zoon)                            
จาก บริษัท ดรีม เอกซ์เพรส [เดกซ์] จำกัด    
เอาใจแฟนคลับมาสค์ไรเดอร์หรือไอ้มดแดงกันทั้งครอบครัวกับมุมถ่ายรูป 7 มาสค์ไรเดอร์สุดเท่ห์
ไม่ว่าจะเป็น มาสค์ไรเดอร์ดีเคด, มาสค์ไรเดอร์หมายเลขหนึ่ง, มาสค์ไรเดอร์ วี 3, มาสค์ไรเดอร์คูกะ, มาสค์ไรเดอร์เดนโอ, มาสค์ไรเดอร์ไฟซ์
และมาสค์ไรเดอร์ดับเบิล

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Meet&Greet มาสค์ไรเดอร์ดีเคด ในวันที่ 14-15 ก.ค. วันละ 5 รอบ
11.00 น., 12.30 น., 15.00 น., 16.30 น. และ 18.00 น.”


2.  กิจกรรม นิทานในสวนกระดาษ โดยเอสซีจี เปเปอร์          จาก เอสซีจี เปเปอร์                               
เอสซีจี เปเปอร์ ร่วมกับมูลนิธิซิเมนต์ไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้กรุงเทพฯ
เป็นมหานครแห่งการอ่านและการเรียนรู้ World Book Capital    จัดกิจกรรม
“นิทานในสวนกระดาษ” ขึ้นภายในงานเทศกาลหนังสือครอบครัวนักอ่าน ที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์
โดยงานในครั้งนี้มุ่งเน้นให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันสร้างสรรค์จินตนาการ ในบรรยากาศที่แสนอบอุ่น
ซึ่งจะบอกถึงความสำคัญและประโยชน์ของการใช้หนังสือในกระบวนการเล่านิทาน
เพื่อปูพื้นฐานและส่งเสริมรักการอ่านอย่างถูกต้องให้กับทุกครอบครัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น