วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555

Photography is nothing

Photography is nothing - it's life that interests me. / Henri Cartier-Bresson

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น