วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555

"คนเราเมื่อสมหวังมันก็บ้าไปอย่างหนึ่ง เมื่อไม่สมหวังมันก็บ้าไปอย่างหนึ่ง แต่มันก็ไม่รู้สึกว่าบ้า" - พุทธทาสภิกขุ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น